Điều kiện và Quy định:

Scan mã QR mặt sau của thẻ để kiểm tra điều kiện và quy định của thẻ.

  • Nhân viên sẽ được nhận thẻ Miartist sau khi hoàn thành thời gian thử việc.
  • Thẻ nhân viên này được phát hành dưới tên nhân viên và chỉ riêng cho cá nhân nhân viên đó, tuyệt đối không được sang nhượng (nhân viên không được cho người khác mượn thẻ).
  • Nhân viên phải hoàn trả thẻ nhân viên lại cho Phòng Nhân Sự khi thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.
  • Nhân viên phải cung cấp thông tin thẻ khi đặt phòng khách sạn, đặt chỗ ở nhà hàng. Tại thời điểm nhận phòng khách sạn hay sử dụng dịch vụ ở nhà hàng/ cửa hàng, nhân viên phải xuất trình thẻ để nhận diện.
  • Ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng với sự hiện diện nhân viên chủ thẻ và xuất trình thẻ.
  • Trong trường hợp nhân viên mất thẻ phải thông báo đến Phòng nhân sự để được cấp lại thẻ mới; Công ty sẽ thu một mức phí nhất định đối với trường hợp nhân viên mất thẻ từ 02 (hai) lần trở lên.
  • Nhân viên không tuân thủ quy định sử dụng thẻ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của công ty.

Các ưu đãi khi sử dụng thẻ:

  • Thẻ nhân viên này có những ưu đãi giảm giá phòng ở khách sạn/ khu nghỉ dưỡng, dịch vụ ăn uống ở các nhà hàng thuộc hệ thống Mia và những đối tác của Mia.
  • Ưu đãi cụ thể sẽ được cập nhật định kỳ trên các kênh thông tin nội bộ của công ty.